NÁVODY

Bežecký pás prestal fungovať

Keď bežiaci pás prestane bežať, je to frustrujúce, pretože to kazí dobrý pocit z cvičenia. Keď sa bežecký pás po začatí tréningu zastaví, niečo nie je v poriadku s pásom, plošinou, motorom alebo ovládaním rýchlosti. Ak je pri behu alebo chôdzi príliš veľký odpor, bežiaci pás sa zastaví, aby sa predišlo poškodeniu motora. Ide o bezpečnostné opatrenie na ochranu motora a zabránenie nadmernému teplu, ktoré by prípadne mohlo spôsobiť požiar. Majiteľ bežiaceho pásu môže pomocou niekoľkých jednoduchých krokov skontrolovať bežiaci pás a identifikovať problémy, ktoré spôsobujú zastavenie bežiaceho pásu. Krok 1 Dávajte pozor, aby sa pás nerozstrapkal. Ako sa remeň opotrebováva, rozstrapkaná oblasť vytvára väčšie trenie a odpor. To zvyšuje nároky na teplo a výkon motora. Bežecký pás zistí problém a vypne napájanie. Ak je pás uvoľnený, použite imbusový kľúč na utiahnutie napätia nastavením skrutiek na zadnej strane bežiaceho pásu. Otočte skrutky o 1/4 palca v smere hodinových ručičiek a utiahnite pás. Krok 2 Cítite oblasť v strede platformy pod pásom. Táto oblasť by mala pôsobiť elegantne. Ak platforma bežiaceho pásu a pás nie sú namazané, trenie spôsobuje príliš veľký odpor a motor sa vypne. Mazacie oleje je možné zakúpiť online alebo vo vašej miestnej opravovni bežeckých pásov. Krok 3 Skontrolujte, či je napájací kábel pevne zapojený do elektrickej zásuvky. Niektoré problémy s výkonom bežiaceho pásu môžu byť také jednoduché ako uvoľnený kábel. Skontrolujte, či je kábel zapo...

Bežecký pás je mimo prevádzky

Nedostatočné napájanie: Uistite sa, že je bežecký pás správne zapojený do zdroja napájania. V prípade potreby skontrolujte nabitie batérie a uistite sa, že je dostatočne nabitá. Poruchy motora: Skontrolujte, či motor bežiaceho pásu nevykazuje známky poškodenia alebo opotrebovania, pretože tieto problémy môžu brániť správnej funkčnosti. Problémy s remeňom alebo kladkou: Posúďte stav pásu a kladiek bežiaceho pásu; opotrebované alebo poškodené časti môžu brániť pohybu bežiaceho pásu. Problémy s elektronickými komponentmi: Skontrolujte, či elektronické komponenty nevykazujú známky poškodenia alebo opotrebovania, pretože môžu narušiť celkovú prevádzku bežiaceho pásu. Poškodený behúň: Skontrolujte behúň bežiaceho pásu, či nie je viditeľný poškodený, ktorý by mohol ovplyvniť jeho výkon. Ak zistíte, že problém nedokážete samostatne odstrániť, odporúča sa vyhľadať odbornú pomoc. Zvážte kontaktovanie kvalifikovaného technika alebo servisné stredisko výrobcu bežeckého pásu. Profesionálna expertíza dokáže efektívne diagnostikovať a riešiť konkrétny problém a zabezpečiť, aby bol bežecký pás obnovený do správneho prevádzkového stavu. Pamätajte, že pokus o opravu zložitých problémov bez primeraných znalostí môže viesť k ďalšiemu poškodeniu, preto je často najlepším riešením vyhľadať odbornú pomoc. ...

Behúň" bežiaceho pásu sa posúva do strany

Medzi pásom bežiaceho pásu a nožičkami na oboch stranách by mal byť rovnaký priestor. Na ktorú stranu sa pás posunie, určí, ako vykonáte opravu. Takmer na všetkých bežeckých pásoch môžete pás znovu vycentrovať utiahnutím skrutky valčeka na strane, po ktorej sa pás posúva, alebo uvoľnením skrutky valčeka na strane, z ktorej sa pás vysúva. Takmer na všetkých bežiacich strojoch nie je možné zameniť nastavovacie skrutky valca za niečo iné. Sú to dve skrutky so šesťhrannou hlavou na samom konci bežiaceho pásu, zapustené do koľajníc nôh na oboch stranách pásu. Ktorú skrutku nastavíte a či sa ju rozhodnete utiahnuť alebo povoliť, závisí od vašej značky bežeckého pásu. Ak si nie ste istí, ktorú skrutku nastaviť, pozrite si používateľskú príručku.   Ako vycentrovať pás? Postavte sa na bok bežiaceho pásu a bežte na ňom rýchlosťou 3 km/h a sledujte ho aspoň dve minúty. Začne sa pás sám centrovať? Ak áno, môžete mať jednoducho problém s vyrovnávaním. Na vyrovnanie jednotky použite vyrovnávacie nožičky na spodnej strane bežiaceho pásu. Ak sa pás po dvoch minútach nevycentruje, postup na zadnej strane bežiaceho pásu. Ak sa pás pohybuje doľava, vložte kľúč do ľavého nárazníka a otočte ho o štvrť otáčky v smere hodinových ručičiek. Potom vložte kľúč na opačnú stranu a otočte ho proti smeru hodinových ručičiek. Ak sa pás pohybuje doprava, vložte kľúč do pravého nárazníka a otočte ho o štvrť otáčky v smere hodinových ručičiek. Potom vložte kľúč na opačnú stranu a otočte ho o štv...

Správne napnutie bežiaceho pásu

Správne napnutie bežiaceho pásu na bežeckom páse zabezpečí, že sa pás bude pohybovať so správnym odporom a bez vychýlenia. Pri napínaní remeňa by mal byť napnutý tak aby mal iba malý priemer (približne 2 – 4 cm). Pás by sa nemal dotýkať zadnej časti a bežiaceho pásu a mal by byť rovnomerne rozmiestnený po celej šírke bežiaceho pásu. Pred začatím napínania bežiaceho pásu sa uistite, že je stroj vypnutý a že na bežeckom páse nie je žiadny personál. Použite kľúč alebo nástroj určený na napnutie remeňa. Umiestnite kľúč alebo nástroj na napínacie koleso a utiahnite ho. Pri uťahovaní dbajte na to, že je pás natiahnutý rovnomerne po celej dĺžke. Pri napínaní pásu sa uistite, že pás netlačí do zadnej časti bežiaceho pásu. Opasok by mal byť napnutý tak, aby sa medzi prstami po stlačení strednej časti opasku mohol posúvať len malý priemer (približne 2 – 4 cm). Pri napínaní uistite sa, že sa pás nedotýka strán bežiaceho pásu. Skontrolujte, či je napínacie koleso utiahnuté. Po napnutí pásu skontrolujte, či pás správne kĺže a či nemá škrabance alebo iné poškodenia.   Pred každým použitím trenažéra sa uistite, že je správne napnutý a že nejaví známky poškodenia.  ...

Bežecký pás sa počas cvičenia vypne

Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa váš bežecký pás môžepočas cvičenia vypnúť. Medzi hlavné dôvody patria:  Ak môžete chodiť na bežeckom páse, no ten sa počas tréningu vypne, je to zvyčajne spôsobené problémom s trením medzi pásom a platňou. Zle zapnutý opasok: Ak opasok nie je správne zapnutý, môže sa počas cvičenia uvoľniť alebo pohnúť. Porucha motora: Ak je motor bežiaceho pásu poškodený, môže sa počas cvičenia vypnúť alebo zlyhať. Porucha riadiacej jednotky: Ak je riadiaca jednotka bežiaceho pásu poškodená alebo nefunkčná, môže to spôsobiť, že sa bežecký pás počas cvičenia vypne. Zlyhanie snímača: Ak sa poškodí alebo zlyhá snímač bežiaceho pásu, môže to spôsobiť poruchu riadiacej jednotky a tým vypnúť bežecký pás. Problém s napájaním: Ak bežecký pás nie je správne napájaný alebo dôjde k výpadku napájania, môže sa počas cvičenia vypnúť. V takom prípade by bolo vhodné skontrolovať napnutie remeňa, prípadne kontaktovať odborníka, ktorý vám pomôže s diagnostikou a opravou. Odporúčame premazať pás bežiaceho pásu aspoň raz za mesiac, aby ste zaistili správnu funkciu a predĺžili jeho životnosť. Váš bežecký pás dostaneme do dobrého stavu ...

Nechajte si vymeniť behúň, kým nebude príliš neskoro!

Hoci sa bežecké pásy vo fitness centrách odpisujú rýchlejšie ako bežecké pásy zakúpené doma, neznamená to, že domáce bežecké pásy by ste mali prehliadať. Bežecké pásy je potrebné z času na čas vymeniť. Neváhajte teda a skontrolujte si svoj behúň ešte dnes! behúne sú dostupné v rôznych modeloch, takže si určite nájdete ten správny pre váš stroj. Rozdiel pred a po výmene dezénu je markantný - tréning pred výmenou je čisté utrpenie, naopak ten po výmene doslova utečie, ani nebudete vedieť ako. V súčasnosti veľa ľudí robí pre seba maximum – kupuje si kvalitné potraviny, dopraje si dobrý spánok alebo pravidelne cvičí, a to aj na bežiacom páse. To všetko prevádzkujú s vidinou dlhotrvajúceho zdravia a životnej vitality. Rozmýšľali ste však niekedy nad tým, ako sa správne postarať o zdroje, ktoré na tieto ciele potrebujeme?  Možno, že takéto bežecké pásy patria medzi najobľúbenejšie posilňovacie stroje. Ich popularita je spôsobená najmä tým, že sa na nich potia ľudia všetkých vekových kategórií a tvarov. Môžu byť použité na chôdzu, beh, šliapanie do kopca, prechádzky alebo kombináciu všetkých týchto pohybov. Okrem toho je pre bežecké pásy typická aj vyššia obstarávacia cena a to je veľmi často aj pri bežeckých pásoch na nekomerčné využitie. Potom by bola škoda, keby sa váš fitness miláčik pokazil alebo ho nedajbože úplne zničí kvôli nedostatočnej údržbe, však? A vedeli ste, že aby správne fungovali, je potrebné sa o nášľapy aj starať? ...

Môj bežecký pás je hlučný

Skontrolujte systém pohonu, aby ste zistili, či niektorá časť nešúcha o inú časť. Pás by mal byť zarovnaný, trakčné zariadenia by mali byť zarovnané a ventilátor motora a "rebrá" by mali byť zarovnané. ktoré sa pohybujú vo vnútri snímača rýchlosti sú všetky oblasti, ktoré je potrebné skontrolovať.  Skontrolujte vedenie pásu pod bežiacim pásom. Ak je pás zatlačený príliš agresívne, môže to spôsobiť pískanie. V prípade potreby môžete vodidlá ohnúť. Hluk je zvyčajne spôsobený opotrebovaným hnacím remeňom alebo uvoľnenou kladkou na prednom valci. Prečítajte si tému pomocníka Posun remeňa v našej časti o riešení problémov, kde sa dozviete, ako zistiť uvoľnenú kladku. Ak je remenica skontrolovaná a ložiská sú v poriadku, vymeňte remeň motora. Odpojte remeň motora, zapnite bežecký pás a počúvajte motor.  Ak je motor príliš horúci a deformuje buď kométu, kefy, alebo je skratovaný, môžete počuť zlý hluk kefy. Ak máte hluk ložiska v jednom z valčekov alebo motorov, zvyčajne vám diel opravíme alebo ho budete musieť vymeniť. Ak vydáva piskľavý zvuk ako myš, mnohokrát je to aj remeň motora. Vyskúšajte niektoré z obväzov automobilových ventilátorov, ktoré predávame, alebo sa môžete dostať do akéhokoľvek obchodu s autodielmi.  Ak problém pretrváva, vymeňte remeň motora. alebo má skrat Ak máte hluk v ložisku v jednom z valčekov alebo motorov, zvyčajne vám diel opravíme alebo ho budete musieť vymeniť. Ak vydáva piskľavý zvuk ako myš, mnohokrát je to aj remeň motora. Vys...

Bežecký pás nutne potrebuje výmenu

Stále je to však len stroj, ktorý sa opotrebuje a bude potrebovať trochu oživiť svoju krásu. Čo mu kúpiť novú bundu? Popis kategórie behúňov pre bežecké pásy ponúka veľa verzií, preto je teraz potrebné dobre zmerať a vybrať vhodný diel. Dlhý život Platí, že v domácom prostredí budú mať bežecké pásy dlhšiu a dlhšiu životnosť, keďže nie sú také náročné ako vo fitness centre . Ani tu ale netreba smútiť, keďže v ponuke sú aj tieto behúne, takže aj tu môžu čakať na obnovu. Môžete si ich vybrať podľa popisu kategórie behúne pre profesionálne bežecké pásy a stroj bude ako nový. Táto náhrada predĺži životnosť a bude dobrá aj na behanie a lezenie. Pre každú fitness spoločnosť je tragédiou, keď zrušia nejaký kus fitness zariadenia. Zariadenie nefunguje a namiesto zarábania je oblepené oznamom MIMO PREVÁDZKY. A to nie je žiaduce.  ...

Ako merať bežiaci pás

KROK 1 Pomocou krajčírskeho metra zmerajte presnú šírku bežeckého pásu. KROK 2 Na meranie dĺžky existujú tri všeobecné spôsoby, ako to urobiť. Ak ste pás nastavili čo najviac, pred meraním ho vráťte do normálneho napnutia.  a) Vložte remeň pod predný valec (potrebujete kryt motora a preboha najprv odpojte bežiaci pás). Keď máte pásku na zadnej strane - trčí zo zadného valca - pomôže, ak máte priateľa - potiahnite pásku a zmerajte ju pevne a pevne.  b) Ak nechcete použiť existujúci pás a dlhší, opatrne ho odrežte na šírku. Položte pás naplocho a zmerajte od jedného konca k druhému na jednom z okrajov pásu. Takto získate presnú dĺžku pásu.  c) Ďalším spôsobom je použiť špagát alebo špagát. KROK 3 Prilepte jeden koniec struny na bežiaci pás a otáčajte pásom, kým nebude slučka struny dokončená. KROK 4 Odstrihnite šnúrku presne na konci slučky. 5. KROK Vyberte šnúru z bežiaceho pásu a položte ju v priamej línii. KROK 6 Zmerajte celú dĺžku šnúrky, teda dĺžku opasku. ...

Mám vyčistiť bežiaci pás?

Potrebuje môj opasok vyčistiť? Bežecký pás je obľúbenou súčasťou nielen fitness centier, ale aj mnohých domácností. Poskytuje skvelý spôsob, ako relaxovať, cvičiť a dostať sa do formy, ako aj podporu pri chudnutí. Môžete tak behať či chodiť za každého počasia a nastaviť si záťaž tak, ako aktuálne potrebujete alebo zvládnete. O bežecký pás sa treba správne starať, aby mohol dlho a kvalitne slúžiť, preto si zrejme kladiete otázku či potrebuje váš pás vyčistiť?< /span> Vhodné umiestnenie bežeckého pásu je na čistom a prašnom mieste. Ak je trenažér umiestnený na takomto mieste, potom nie je údržba zložitá a prach a nečistoty nebudú veľkým problémom ani pri mazaní. Na čistenie môžete použiť špeciálne čistiace prostriedky určené na tento účel, no s čistým svedomím postačí iba čistá voda a nylonová kefka. Údržba je jednoduchá a nezaberie veľa času, rovnako ako bežné mazanie. Odstránenie nečistôt z hornej časti pásu znižuje zahrievanie pásu a tým aj požiadavky na výkon zosilňovača jednosmerného elektrického systému. To pomáha riadiacej jednotke motora spolupracovať s chladičom okrem úrovne tepla pásu. Čistenie je dôležité hlavne kvôli dynamike riadeného systému. Chôdza alebo beh vytvára teplo na riadenom systéme a s nízkym trením nebude trenažér správne fungovať. Najviac to pocítite pri nastavení funkcie v stúpaní, kde bude bežecký pás zrýchľovať. Vzniká tak spomínané teplo. Kombinácia týchto javov a nečistôt na vrchu pásu, ktoré pôsobia ako izolant, má za násle...

Hore
11 položiek celkom
Späť do obchodu