Správne napnutie bežiaceho pásu

Správne napnutie bežiaceho pásu na bežeckom páse zabezpečí, že sa pás bude pohybovať so správnym odporom a bez vychýlenia.

Pri napínaní remeňa by mal byť napnutý tak aby mal iba malý priemer (približne 2 – 4 cm).

Pás by sa nemal dotýkať zadnej časti a bežiaceho pásu a mal by byť rovnomerne rozmiestnený po celej šírke bežiaceho pásu.

  1. Pred začatím napínania bežiaceho pásu sa uistite, že je stroj vypnutý a že na bežeckom páse nie je žiadny personál.
  2. Použite kľúč alebo nástroj určený na napnutie remeňa.
  3. Umiestnite kľúč alebo nástroj na napínacie koleso a utiahnite ho.
  4. Pri uťahovaní dbajte na to, že je pás natiahnutý rovnomerne po celej dĺžke.
  5. Pri napínaní pásu sa uistite, že pás netlačí do zadnej časti bežiaceho pásu.
  6. Opasok by mal byť napnutý tak, aby sa medzi prstami po stlačení strednej časti opasku mohol posúvať len malý priemer (približne 2 – 4 cm).
  7. Pri napínaní uistite sa, že sa pás nedotýka strán bežiaceho pásu.
  8. Skontrolujte, či je napínacie koleso utiahnuté.
  9. Po napnutí pásu skontrolujte, či pás správne kĺže a či nemá škrabance alebo iné poškodenia.

 

Pred každým použitím trenažéra sa uistite, že je správne napnutý a že nejaví známky poškodenia.

 
Späť do obchodu